Zajęcia otwarte dla Rodziców z grupy X Foczki

Tradycją naszego przedszkola a zarazem jedną z form współpracy z Rodzicami jest prowadzenie zajęć otwartych. Możliwość uczestniczenia Rodzica w tego rodzaju zajęciach daje Mu obraz pracy nauczyciela z dzieckiem, pokazuje stosowane metody i formy pracy  oraz każdy z Rodziców ma możliwość zaobserwowania swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej. W tym roku szkolnym w związku z…