Mass media we współczesnym świecie

Mass media we współczesnym świecie są jednym z czynników tworzących środowisko człowieka. Pełnią one w społeczeństwie różnorodne funkcje (pozytywne i negatywne). Wpływają na nasze życie i naszych dzieci. Warto więc nauczyć się mądrze z nich korzystać, tak aby rozwijały w nas pozytywne uczucia, postawy i zachowania. Nauczały i pokazywały piękno świata przyrody, kultury, sztuki i…