Ja mówię a Ty mnie nie rozumiesz – kształtowanie i rozwijanie poprawnej wymowy dziecka i wygaszanie dziecięcego niepokoju związanego z komunikacją

Szanowni Państwo, w ankiecie przeprowadzonej w grudniu wyraziliście swoje preferencje dotyczące warsztatów pod tytułem „Ja mówię a Ty mnie nie rozumiesz – kształtowanie i rozwijanie poprawnej wymowy dziecka i wygaszanie dziecięcego niepokoju związanego z komunikacją”. Zdecydowana większość Rodziców wybrała formę spotkania on-line. Odwołując się do Państwa oczekiwań przygotowałam warsztaty w formie webinarium. Link będzie dostępny…

Nieśmiałość u dziecka

NIEŚMIAŁOŚĆ U DZIECKA ,,Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…” Janusz Korczak W dzisiejszych czasach problem nieśmiałości niepokoi. Rośnie populacja dzieci nieśmiałych, które nie potrafią radzić sobie w kontaktach międzyludzkich. Obok dzieci, które z dużą łatwością nawiązują szybko kontakty społeczne w grupie przedszkolnej, spotykamy również takie, których zachowanie ulega widocznej dezorganizacji. Są to…

Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Jak pracować z dzieckiem w domu i pomóc mu w zdobyciu umiejętności potrzebnych w przedszkolu. W uzyskiwaniu różnych umiejętności potrzebnych w przedszkolu mogą dziecku pomóc jego najbliżsi. Nie trzeba specjalnego nakładu czasu ani środków finansowych, wystarczy bycie razem z dzieckiem, trochę pomysłowości i wykorzystanie naturalnych sytuacji, jakie zdarzają się na co dzień w każdej rodzinie…

Adaptacja dziecka w przedszkolu

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu” Robert Fulghum   Przedszkole, to miejsce, w którym dziecko rozwija swoje umiejętności, nabywa ważne kompetencje. Przedszkole ma wpływ na: rozwój społeczny, rozwój intelektualny, rozwój emocjonalny, rozwój ruchowy. Dzieci trzyletnie znajdują się w pierwszej fazie okresu przedszkolnego, w którym dokonują się dynamiczne i intensywne przemiany rozwojowe. Moment,…

Jak rozwijać percepcję wzrokową dziecka?  

Percepcja wzrokowa to zdolność rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, znajdujących się w polu widzenia. Percepcja i pamięć wzrokowa są bardzo ważne, gdyż występują w większości działań ludzkich. Według badań najbardziej intensywny rozwój percepcji wzrokowej przypada na okres od 3,6 do 7,6 roku życia dziecka. Percepcja wzrokowa jest zatem bardzo ważną zdolnością do rozpoznawania i różnicowania…